CodeGuard Website Backup Ապահովեք ձեր տվյալների բեքափը նշված ծառայությունների միջոցով
1 ԳԲ Lite
֏1,440/ամիս
  1 ԳԲ փաթեթ ուսանողների կամ անձնական նախագծերի համար
5 ԳԲ Personal
֏2,400/ամիս
  5 ԳԲ փաթեթ ուսանողների կամ անձնական անախագծերի համար
10 ԳԲ Professional
֏4,300/ամիս
  10 ԳԲ փաթեթ լայնամասշտաբ անձնական նախագծերի կամ փոքր-միջին բիզնեսների համար
25 ԳԲ Business
֏9,600/ամիս
  25 ԳԲ փաթեթ միջին-մեծ բիզնեսների համար
50 ԳԲ Business Plus
֏14,400/ամիս
  50 ԳԲ փաթեթ մեծ բիզնեսների համար
100 ԳԲ Power
֏24,000/ամիս
  100 ԳԲ փաթեթ էլ-առևտրի, վեբ հավելվածների, բարդ կայքերի, համաշխարհային բրենդերի և գործակալությունների համար